days
:
hrs
:
min
:
sec
GDPR

NOTĂ DE INFORMARE CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 Datele personale colectate – ASOCIATIA CITY GUIDE (Organizatorul), in calitate de Operator prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal: numele si prenumele, sexul, data nașterii, naționalitatea, telefon mobil, tara si orașul de domiciliu, e-mail, cel mai bun timp personal, numele echipei (daca este cazul), coordonate bancare, imaginea foto/video, mărimea tricoului.

Scopul si modalitatea de prelucrare a datelor – Datele sunt colectate de către Organizator când va înregistrați la eveniment, fie prin intermediul platformei interne fie prin prin platforma register42km, fie prin intermediul formularului de contact pe site-ul www.aradrun.ro . Datele personale furnizate de către fiecare participant prin intermediul formularului de înregistrare vor fi păstrate in format electronic.

Furnizarea datelor cu caracter personal este obligatorie in vederea înregistrării participanților la competiții si organizarea corespunzătoare a acestora si sunt necesare in vederea procesării taxelor de participare la cursele care necesita taxa de înscriere. Rezultatele personale la curse vor fi de asemenea înregistrate, păstrate, prelucrate si publicate in vederea creării clasamentului, creării unei arhive si tipărirea personalizata a rezultatelor pe diplome.

Refuzul de a furniza datele – Datele solicitate sunt esențiale pentru organizarea evenimentului. Prin urmare, in cazul refuzului persoanei vizate de a furniza aceste date, Operatorul va refuza înregistrarea in cursa/curse. Prin înregistrare participantul consimte la înregistrarea, prelucrarea utilizarea datelor personale in scopurile descrise la acest paragraf.

Dezvăluirea datelor personale – Organizatorul nu dezvăluie datele dvs. personale niciunei terțe parți cu excepția situației când exista o obligație legala in acest sens, la cererea autorităților îndreptățite (ex. Echipe de prim ajutor, Politie, Agenția Națională Anti-Doping etc) sau când apreciem ca este necesar in vederea investigării, prevenirii sau pentru a acționa impotriva unor situații potențial ilegale, in caz de suspiciuni de frauda sau situații de urgenta care implica punerea in pericol a integrității fizice sau a securității oricărei persoane.

Securitatea datelor personale – Organizatorul și partenerul pentru înregistrare a implementat masuri tehnice si organizatorice rezonabile pentru a asigura datele dvs personale împotriva pierderii accidentale, a accesului, folosirii, distrugerii sau dezvăluirilor neautorizate.

Drepturile dvs. – aveti urmatoarele drepturi in conformitate cu prezentul Regulament si conform Regulamentului General privind Protectia Datelor (GDPR):

– Dreptul de a fi informat despre modalitatea de prelucrare a datelor;

– Dreptul de accesa datele personale pe care le deținem despre dvs;

– Dreptul de a rectifica datele pe care le deținem in cazul in care acestea sunt incorecte sau incomplete;

– Dreptul de a fi uitat, adică dreptul de ne solicita ștergerea datelor personale deținute;

– Dreptul de a restricționa prelucrarea datelor personale;

– Dreptul la portabilitatea datelor, adică de a fi transferate către o alta organizație;

– Dreptul de a obiecta ca datele dvs. personale sa fie folosite in anumite scopuri;

In cazul in care doriți sa reclamați modalitatea de gestionare a datelor dvs., va rugam sa contactați organizatorul la adresa de email prevăzută in secțiunea contact. Vom analiza sesizarea dvs. si vom colabora cu dvs. pentru rezolvarea problemei. Este posibil sa va solicitam dovezi ale identității.

Daca in continuare considerați ca datele dvs. nu sunt gestionate corect conform legii, puteți contacta Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, unde puteți depune o plângere.

 

Prelucrarea datelor personale ale copiilor – Datele personale ale minorilor (nume, prenume si data nașterii) sunt colectate de la părinți si sunt șterse după trei luni de la terminarea evenimentului.

Parteneri